MİKRODEV VİewPlus SCADA YAZILIMI

FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN: 0216706 4007

info@wolfotomasyon.comViewPLUS SCADA Yazılımı

SCADA Sunucusu

 • Windows, Linux ve MacOS platformlarında çalışabilir

 • Oracle ve PostgreSQL desteği

 • Operatör istemcileri ile yüksek güvenlikli SSL tabanlı iletişim

 • Sınırsız Operatör istemci desteği (Sunucu donanımıyla sınırlıdır)

 • Geniş endüstriyel ve dağıtık network haberleşme protokol sürücü desteği (MODBUS, IEC104 vb.) Bileşen Yönetimi

 • PNG, JPG vb. popüler formatlardan bileşen oluşturma

 • Animasyon tasarlama

 • Projeye özel nesne kütüphaneleri oluşturma SCADA Geliştirme Editörü

 • Entegre grafik nesne kütüphanesi

 • Özel grafik kütüphane nesnesi oluşturabilme

 • Nesnelerin boyutunu, konumunu, rengini ve üst yazılarını, etiketler ile ilişkilendirebilme

 • Script desteği ile akıllı ve özelleştirilmiş nesne imkânı

 • Katmanlı nesne mimarisi

 • Farklı zoom seviyeleri için farklı katman görüşleri

 • Çok kullanıcılı geliştirme alt yapısı

 • Gerçek zamanlı grafik ve trend çizimleri

 • Gelişmiş etiket ve haberleşme kanalı yönetim alt yapısı

 • Veri tabanı anlık sorgu tanımlama ve sonuçları ile nesneleri ilişkilendirebilme

 • Sayfa ve nesne tabanlı kullanıcı hakkı Operatör İstemcisi

 • Windows, Linux, MacOS, Android ve iOS ortamlarında çalışır

 • Gerçek zamanlı grafik gösterimi

 • Olay ve alarm izleme

 • Farklı ekran çözünürlüklerine dinamik adaptasyon

 • Mobil platformlar için çoklu dokunmatik desteği

 • Çoklu monitör desteği

 • Web tabanlı raporlama servisleri

 • Gelişmiş raporlama seçenekleri Kullanıcı Yönetimi

 • 256 farklı kullanıcı yetki seviyesi

 • Farklı yetki seviyesine sahip kullanıcı gurupları

 • Kullanıcıya özel alarm aboneliği

 • E-posta bildirimi

 • Misafir, yönetici ve Standard kullanıcı konfigürasyonları Alarm Yönetimi

 • Bir etiket için sınırsız sayıda ve çeşitte alarm tanımlayabilme

 • Alarm onaylama ve onay notu ekleme

 • Alarm geçmişi ve anlık alarm görünümleri

 • Nesneler üzerinde alarm uyarıları gösterme

 • Alarm sayfasından ilgili istasyona erişim

 • Kullanıcı alarm abonelikleri

 • Sesli ve Görsel alarm uyarımı

 • Alarm e-posta gönderimi

 • Anlık alarmların, alarm onay durumuna göre renklendirilmesi

 • Operatör ekranlarına özgürce anlık alarm paneli ekleyebilme

SCADA Nedir?

SCADA terimi İngilizce "Supervisory Control and Data Acquisition” kelimelerinin ilk harflerinin okunması ile oluşturulan bir kısaltmadır. Kapsamlı ve bütünleşmiş bir veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi olan SCADA ile bir tesise veya işletmeye ait tüm elektronik birimlerin otomatik kontrolü, gözetlenmesi ve sonuçların raporlanması sağlanabilir. Temel olarak SCADA yazılımından izleme, kontrol, veri toplama, verilerin kaydı ve saklanması işlevlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. SCADA sistemleri endüstriyel proseslerde, imalat, üretim, enerji üretimi, imalat ve rafinerilerde sürekli, kesintili, tekrarlayan ya da ayrık modlarda çalışabilir. Altyapı işlemleri, kamu veya özel sektörlerde su arıtma ve terfi merkezlerinde, atık su arıtma, petrol ve gaz boru hatları, elektrik iletim ve dağıtım, rüzgâr jeneratörleri, sivil savunma siren sistemleri ve büyük iletişim sistemlerini içerebilir. Tesis binaları, havaalanları, gemiler ve uzay istasyonları da dahil olmak üzere kamu ve özel tesisleri kapsayabilir. Isıtma ve havalandırma sistemlerinde (HVAC) erişim ve enerji tüketimini kontrol ve izleme gerekebilir. SCADA sağladığı maksimum fayda, güvenlik ve kolaylık bakımından endüstri tesislerinin en büyük ihtiyaçlarından olmaya devam edecektir.


Mikrodev ViewPLUS SCADA

ViewPLUS, Mikrodev tarafından geliştirilen SCADA uygulamasıdır. ViewPLUS geliştirilirken stabilite, kullanım kolaylığı ve görsellik prensipleri ön planda tutulmuştur. ViewPLUS ile sahada bulunan her türlü otomasyon biriminin görsel olarak takip, kontrol ve değerlendirilmesi sağlanabilir.

ViewPLUS’ nın sahip olduğu bazı özellikleri şöyle özetleyebiliriz:

Geniş Görsel Kütüphane

 • Geniş görsel kütüphanesinin yanında, kullanıcıların da kendi SCADA bileşenlerini kolaylıkla hazırlamasına imkan verir.

Paralel Yedekli Çalışma(Redundant Working Mode)

 • Sahadan veriler her iki SCADA sisteminde okunur ve işlenir.

 • Veri kaybı yaşanmaz

 • Haberleşme durum testleri (saha cihazları veya yedek SCADA)

Server/Client Mimari

 • Çoklu çalışma istasyon desteği

 • Çalışma istasyonlarına yetki seviyesi atama

Lisansa Bağlı Etiket Kapasitesi

 • Sınırsız lisans imkanı (Sistem belleği ile sınırlıdır.)

 • Etiket sayısı kadar alarm etiketi tanımlayabilme

 • Etiket sayısı kadar trend tanımlayabilme

İşletim Sistemi Desteği

 • Windows 7/8/10

 • Windows Server 2008/2012/2016

 • Linux (Debian)

 • MacOSX

Güvenlik

 • Etiketlere ve sayfalara 128 farklı erişim yetkisi tanılama

 • Kullanıcılara 128 farklı grup üyeliği atayabilme

 • İşletim sistemi ile entegre güvenlik

 • Haberleşmede katman 7 protokollerinin TLS/SSL versiyonları

 • Yetkilendirme mekanizmasında düz metin şifreler yerine salt eklenmiş SHA256 özetler kullanır

Veri Aktarım

 • SQL uyumlu dışa ve içe veri aktarım imkanı

Alarm

 • Tanımlanmış tüm etiketler için alarm tanımlama imkanı

 • Alarmlar 256 farklı kritiklik seviyesi tanımlayabilme

 • Aktive alarmları ve alarm geçmişini izleme imkanı

 • Tarih ve önem sırasına göre alarm izleme imkanı

 • Alarm listesinden çıktı alma imkanı: Excel,printer,pdf

Veri Kayıt Trend İzleme

 • Tanımlanmış tüm etiketler için log kayıt imkanı

 • Trend tanımlanmış etiketler grafiksel gösterim

 • Trend tanımlanmış etiket verilerinin excel, pdf veya printer çıktısı

Haberleşme

 • Mikrodev PLC,REMOTE IO ve Gateway ürünleri ile mükemmel bağlantı

 • Endüstri standardı çok sayıda protokolle uyum: MODBUS TCP, MODBUS RTU,DNP3,SNMP, IEC-* ,BACNET

Veri Tabanı Desteği

 • PgSQL

 • ORACLE

 • SQLite

Mimari

Mikrodev SCADA sunucusu intranet ya da internet üzerinden saha cihazlarına bağlanarak bu cihazların gerçek zamanlı izleme ve kontrolünü sağlar. Topladığı verileri etiket, olay ve alarm veri tabanına kaydeder. Aynı zamanda hazırlanmış olan SCADA projesini kullanarak internet üzerinden sunucuya bağlanan kullanıcıların sahadaki cihazları izlemesini ve kontrol etmesini sağlar. ViewPLUS ile tasarlanan ağ ve donanım topolojisine göre çok farklı kombinasyonlar oluşturulabilmekle beraber, temel olarak aşağıdaki şekilde gösterilen mimari kullanılabilir.


Çınardere mah . Atılgan Sk  No:20 B Blok 

Pendik/İstanbul

Tel. +90 216 706 4007   

info@wolfotomasyon.com

      Garanti Bankası     

  Şube:E-5 Pendik           

Hesap No:4366294649

IBAN No:TR09 0006 2000 4360 0006 2946 49

 • Facebook - Gri Çember
 • YouTube - Gri Çember